SafeDrivePod gebruikt cookies om social media functies aan te bieden en om het gebruik van onze website te analyseren. Lees meer

Gebruiksvoorwaarden
SafeDrivePod app

Door het installeren en gebruiken van deze app stemt u in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. Indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden dient u deze app, die auteursrechtelijk beschermd is, niet te downloaden of te gebruiken. SafeDrivePod International B.V. is een Nederlandse private onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen van verkeersapplicaties. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door SafeDrivePod International B.V. en gelden voor deze onderneming en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Deze worden verder tezamen aangeduid als 'SafeDrivePod'.

  1. Met de SafeDrivePod app kunt u, in combinatie met het SafeDrivePod apparaat, automatisch het scherm van uw smartphone vergrendelen tijdens het rijden. Hierdoor beschermt u zichzelf en andere verkeersdeelnemers door te voorkomen dat u tijdens het rijden door uw smartphone wordt afgeleid.
  2. Deze app is uitsluitend bedoeld ter bescherming.
  3. Deze app maakt gebruik van de hardware van uw smartphone, d.w.z. Bluetooth (Bluetooth Low Energy of BLE), eventueel locatiediensten (global positioning system of GPS) en telefoonfuncties (alleen voor het herkennen van het begin of einde van een telefoongesprek).
  4. Met name locatiediensten en telefoonfuncties zijn privacy gerelateerd. Er worden echter geen locatie- of belgegevens opgeslagen in het geheugen van de telefoon of in de cloud. Zie hieronder voor meer informatie betreffende ons privacybeleid.
  5. U erkent dat de functionaliteit van de app kan worden beïnvloed door wijzigingen in het besturingssysteem van uw apparaat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of er updates zijn om te bepalen of u de meest recente versie van de app heeft geïnstalleerd zodat de app correct functioneert.
  6. SafeDrivePod, noch haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en/of hun respectievelijke werknemers of management zijn aansprakelijk voor eventuele schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe en indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade voortvloeiend uit of verband houdend met enig gebruik, informatie, materialen, kwalificaties of aanbevelingen gerelateerd aan deze app.
  7. SafeDrivePod is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik (dan wel het niet kunnen gebruiken) van deze app, inclusief schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de technologie. SafeDrivePod is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische apparaten voor communicatie met deze app, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door het niet of vertraagd aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door software/hardware gebruikt voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen.
  8. Indien deze app directe of indirecte links bevat naar andere informatiebronnen, zoals informatie op websites die door derden worden onderhouden en waar SafeDrivePod geen zeggenschap over heeft, is SafeDrivePod niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze informatie.
  9. SafeDrivePod behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de SafeDrivePod app op enig moment en zonder kennisgeving te wijzigen.
  10. Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld en dienen te worden geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden, zullen door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

U kunt contact opnemen met SafeDrivePod International B.V. via:
Adres: Stationsweg 6a, 6861 EG, Oosterbeek; Tel. 026 2022989